Obecní úřad Slavníč
Oficiální webové stránky obce

Informace ke každoročním platbám

Poplatek za odpad

- 400 Kč / osoba

- 500 Kč / chalupa, chata

Poplatek za psa

- 100 Kč (za každého dalšího 50 Kč)

Poplatek můžete na podatelně v úředních hodinách anebo bezhotovostně na účet obce:

Č. ú. 33524521/0100
v. s. 1340 – poplatek odpad
v. s. 1341 – poplatek pes

Při platbě vždy uveďte své jméno a účel platby!

Úřední hodiny v roce 2017

Evidence hrobových míst

Veřejná vyhláška

Sběr velkoobjemového odpadu

Oznámení

Záměr č. 1.2017

Sběr nebezpečného odpadu

Pozvánka na zastupitelstvo 28.4.2017

Pozvánka na zastupitelstvo 9.6.2017

Poplatek za svoz odpadu a psa rok 2017

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016

FIN 12/2016

Příloha 12/2016

Rozvaha 12/2016

Výkaz zisku a ztrát 12.2016 

Závěrečný účet za rok 2016

Veřejná vyhláška - oznamení o doplnění podkladů

Pozvánka na zastupitelstvo 29.9.2017

Sběr nebezpečného odpadu

Výpis usnesení ze zasedání 29.9.2017

Výsledky voleb 2017

Volba prezidenta ČR

Pozvánka na zastupitelstvo 31.12.2017

 

Rozpočet

Návrh rozpočtu na rok 2017 - příjmy

Návrh rozpočtu na rok 2017 - výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2018

FIN 11.2017

 

 

Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č. 1.2017

Rozpočtové opatření č. 2.2017

Rozpočtové opatření č. 3 2017

Rozpočtové opatření č. 4 2017

Rozpočtové opatření č. 5 2017

Rozpočtové opatření č. 6/2017

Rozpočtové opatření č. 7/2017

Rozpočtové opatření č. 8/2017 

Rozpočtové opatření č. 9/2017 

Rozpočtové opatření č. 10/2017

 

 

Volby 2017 – volby do Parlamentu ČR

Volby 2017 - oznámení o době a místě konání voleb

Volby 2017 - stanovení mi. počtu členů OVK

Volby 2017 - stanovení počtu volebních okrsků

 

Návrh závěrečného účtu 2016

Návrh Závěrečný účet obce Slavníč za rok 2016

FIN 12.2016

Výkaz zisku a ztráty 12.2016

Rozvaha 12.2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Příloha 12.2016