Obecní úřad Slavníč
Oficiální webové stránky obce

Pozvání na zasedání zastupitelstva budu zvěřejněno 7 dní předem.

Úřední hodiny v roce 2017

Kominík

Rozpočet na rok 2017

Střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2020

 

 

 

 

 

Číslo Název obecně závazné vyhlášky nebo nařízení Datum
schválení
Nabytí platnosti Nabytí účinnosti
1/2011 OZV o místním poplatku ze psů 7.2.2011 10.2.2011 1.3.2011
2/2011 OZV o místním poplatku za provoz systému komunálních odpadů 7.2.2011 10.2.2011 1.3.2010
3/2011 OZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u staveb 2.5.2011 20.5.2011 1.1.2012
1/2015 OZV o stanovení systému KO a nakládání s SO 8.4.2015  29.4.2015 29.4.2015 
2/2015 OZV, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích  8.4.2015  29.4.2015 29.4.2015 
3/2015 OZV o komunálním odpadu 30.12.2015 30.12.2015 1.1.2016