Obecní úřad Slavníč
Oficiální webové stránky obce

 

 

Rozpočty

Rozpočtové opatření č. 1/2021 (vyvěšeno 9.3.2021) 

Rozpočtové opatření č. 2/2021 (vyvěšeno  12.4.2021)

 

 

Závěrečné účty

Návrh závěrečného účtu za rok 2020 (vyvěšeno 13.6.2021)

Zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2020 (vyvěšeno 13.6.2021) 

FIN 2020 Příloha 2020 Rozvaha 2020 Výkaz zisku a ztrát 2020 (vyvěšeno 13.6.2021)

 ..